Konstrukční modul | Ventania - program pro okna a dveře
Ventania - software pro výrobce a prodejce oken, dveří a jejich sestav

Ventania.cz

Popis

Ukázky práce

Ukázky pozic

Ukázky výstupů

Ke stažení

Ceník

Kontakt
Konstruční modulJe určen pro práci s projekty typu konštrukce oken. Pozice mohou být ze dřeva, plastu nebo hliníku a to i v jednom projektu - záleží jen na používaných konštrukčních datech.
Návrh a nacenění pozice spočíva ve výběre ze standartních nebo vlastních typů hotových pozic. Výrobky je možné konstrukčně libovolně upravovat:

 • je možné konstruovat šikmé tvary výrobků
 • počet vrcholů výrobku není omezen
 • je možné vkládat příčky (rámu, křídla, nalepovačky a meziskelní mrížky) v neomezeném množství
 • příčky je možné libovolně posouvat, naklánět a rozdělovat na menší části (případně nazpět spojovat)
 • je také možné konstruovat oblouky – půloblouky, výseče i kruhová okna. Počet obloukových stěn není omezen a oblouky se mohou nacházet na kterékoli stěně výrobku / sestavy
 • sestavy se navrhují přímo v jedné pozici dělením základního tvaru pozice (stavebního otvoru) spojovacími profily
 • je možné konstruovat sestavy složené z typových i atypických výrobků
 • pro lehčí práci s rozsáhlejšími sestavami jej k dispozici možnost zvětšovat si části sestavy na obrazovce (zoom) a to až 20-násobně oproti standardnímu zobrazení, kdy je vykreslena celá sestava
 • každé sklo v pozici zvlášť nebo i všechna skla najednou lze zaměňovat za jiná skla nebo výplně
 • k pozicím je možné přidávat i doplňky délkové, kusové, plošné (přídavné profily, žaluzie, síťky, rolety) podle nadefinované nabídky, rozměry doplnků může program sám vypočítávat z pozice
Cenu pozic je možné vypočítávat přesně podle spotřeby materiálu a nadefinované režie nebo podle ceníku (tabulky cen definované pro konkrétní typy oken) s tím že:

 • cenu každé pozice je možné dále upravovat příplatky, kterých může být libovolný počet a nebo na závěr pomocí korekce celkové ceny pozice. Koeficient korekce může být určen pro každou skupinu zboží zvlášť (výrobky, parapety, žaluzie, síťky...)
 • po vytvoření všech pozic se provede celková kalkulace, do které se započítají montážní práce dle druhu dodávaného zboží (okna, parapety, žaluzie, síťky, rolety) k oknům je kromě montáže možno počítat demontáž, vysprávky, likvidaci atd.
 • množství obvodových, délkových metrů nebo kusů pro montážní práce se spočítá automaticky, ale dá se následne upravit cena montáže i celková kalkulace se může dále korigovat různými příplatky a slevami, jejichž počet není omezen
 • v případě tvorby alternativ (změny rozměrů, změna skla atd.) stačí vytvořit kopii projektu, ve kopii projektu provést změny a nechat projekt znova vykalkulovat
Pro méně zkušené obchodníky (např. začínající obchodní zastoupení) je možné konstrukční modul spustit v obmezené (Start) verzi, ve které je návrh a ocenění pozc zjednodušeno výběrem z uzavřeného počtu hotových typů. Úpravy pozic jsou obmezeny jen na posun předom určených příček, vkádání mřížek a předefinování skel. Výsledkem je ale plnohodnotná konstrukce pozice, stejná jako ze standardního konstrukčního modulu.